menu kruis
banner

Met een aanhanger op de weg? Gebruik een afgeknotte driehoek!
Start uw aanvraag

De “Afgeknotte Driehoek“ op de openbare weg 

 

Wanneer moet een “afgeknotte driehoek“ worden gebruikt op de openbare weg?  

 

Regeling voertuigen Hoofdstuk 5, afdeling 18 gebruikerseisen, § 4 Artikel 5.18.36b 

1. Motorrijtuigen met beperkte snelheid, zoals heftrucks, electrische en landbouw- en bosbouwtrekkers en hun aanhangwagens alsmede wagens moeten aan de achterzijdezijn voorzien van één rode retroreflector in de vorm van een afgeknotte driehoek. 

2. De in het eerste lid bedoelde retroreflector moet als volgt zijn aangebracht:

a. in het midden van het voertuig dan wel links van het midden;
b. op een hoogte van niet minder van 0,25 m en niet meer dan 1,90 m boven het wegdek. Indien zulks niet mogelijk is zonder gebruikmaking van bevestigingsmiddelen die gemakkelijk kunnen worden beschadigd, mag de retroreflector op een hoogte van meer dan 1,90 m doch niet meer dan 2,30 m boven het wegdek zijn aangebracht. 


3. De in het eerste lid bedoelde rode retroreflector moet zijn voorzien van een goedkeuringsmerk waarbij het bepaalde in bijlage VIII, artikel 123, van toepassing is. 

Rode retroreflectoren in de vorm van een afgeknotte driehoek

Artikel 123 Rode retroreflectoren in de vorm van een afgeknotte driehoek moeten zijn voorzien van een goedkeuringsmerk zoals weergegeven in onderstaande figuur rechts. 


De afgeknotte driehoek moet voldoen aan het bepaalde in ECE-reglement nr. 69. 

afgeknotte driehoekCE keurmerk

IA 2+driehoek
;